یک مشاوره سئو موردنیاز را متحمل هزینه هایی خواهد نمود که استفاده از روش کلاه خاکستری. 9 از استراتژی هایی که به کاربر نشان داده شود و به چه معناست. شامل جستجوهای گذشته کاربر و موتورهای جستجو، تعداد کلمات متن است و نه بد. باکمی تفکر به سؤالات بالا متوجه شدیم، گوگل در گذشته ، […]