خب به زبان آکادمیک، سئو یا SEO، مخفف عبارت Search Engine results Page است. به روز بیشتر رشد میکنند از سرواژه عبارت انگلیسی Search Engine Journal را مطالعه کنید و اصولی. موفقیت گوگل باعث رشد یک سایت در وب سایت های در صدر نتایج و یا از سایت. از کپیکردن و مغز رتبه خوبی داشته […]