اگر بخواهید یک بیلبورد تبلیغات نصب کنید، آن را در کوچه‌ای خلوت و کم رفت و آمد نصب می‌کنید یا یک خیابان شلوغ و پر از آدم؟ این روزها شبکه‌های اجتماعی طرفداران زیادی دارند و اینستاگرام به عنوان یکی از پرمخاطب‌ترین شبکه‌های اجتماعی به خصوص در ایران می‌تواند محیط مناسبی برای تبلیغات محسوب شود. اما […]